บริษัท ไมดาส โกลบอล มีเดีย จำกัด หรือ “ไมดาส” เปิดดำเนินกิจการขึ้นในปี พ.ศ. 2557 โดยความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ดีไลท์ มัลติมีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตสื่อโฆษณาแบบดิจิตอล และบริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริษัทผู้นำทางด้านสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้า BTS และลิฟท์ในอาคารสำนักงาน

ไมดาสเป็นบริษัทชั้นนำที่สร้างและพัฒนาสื่อโฆษณารูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยมุ่งเน้นผู้บริโภคเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจ ป้ายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยของ ไมดาส ประกอบไปด้วย (1) MIDAS Lightbox ซึ่งเป็นป้ายกล่องไฟที่แสดงภาพนิ่ง (2) MIDAS LED เป็นป้ายแสดงภาพเคลื่อนไหว (3) MIDAS Lightbox E-Banner เป็นป้ายที่รวม Lightbox และ LED เข้าด้วยกัน (4) MIDAS Clock Towers เป็นหอนาฬิกาที่มี LED แสดงภาพเคลื่อนไหว นอกจากป้ายสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยแล้ว ไมดาส ยังขยายและรุกธุรกิจไปยังสื่อดิจิตอลโดยการคิดและสร้างแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ แอพพลิเคชั่นนี้ชื่อ Hashtag 1 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์แก่ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีไลฟ์สไตล์แบบไม่หยุดนิ่งได้เป็นอย่างดี อนึ่งผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วยตัวเอง...

นอกจาก ไมดาส จะรุกสื่อโฆษณานอกที่อยู่อาศัยและสื่อดิจิตอลในประเทศแล้ว ไมดาส ยังได้ดำเนินการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม AEC โดยการขยายธุรกิจนี้ ในเบื้องต้นจะเน้นกลุ่มประเทศที่ติดกับประเทศไทยเป็นหลัก อย่างไรก็ดี แผนงานขยายธุรกิจของ ไมดาส ในอนาคต 5 ปีข้างหน้าจะขยายให้ครอบคลุมทุกประเทศในกลุ่ม AEC ที่มีโอกาสการเติบโตทางธุรกิจ