ไมดาส โกลบอล มีเดีย คือบริษัทชั้นนำด้านการสร้างสรรค์และพัฒนาสื่อ (Media Developer) ที่คำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก สื่อของไมดาสแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. สื่อนอกที่อยู่อาศัย (OOH)
2. สื่อออนไลน์ (Mobile Application)

ธุรกิจของไมดาสไม่ได้หยุดแค่ภายในประเทศเท่านั้น ไมดาสยังได้เดินหน้าสร้างเครือข่ายและพันธมิตรด้านสื่ออย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศในกลุ่ม AEC ที่มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ